SƠ ĐỒ TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ XĂM HÌNH TRÊN CƠ THỂ NỮ

(Click Vào Vị Trí Bạn Muốn Tìm Hiểu Xăm Để Coi Thông Tin Và Mẫu Hình Xăm Đẹp)

XĂM NGỰC
XĂM NGỰC - BỤNG
XĂM BẮP TAY
XĂM CẲNG TAY
XĂM ĐÙI
XĂM FULL CHÂN
XĂM CẲNG CHÂN
XĂM CỔ
XĂM MU BÀN CHÂN
XĂM VAI
XĂM SAU GÁY
XĂM LƯNG GỢI CẢM
XĂM FULL TAY
XĂM CỔ TAY
XĂM MU BÀN TAY NGÓN TAY
BẮP CHÂN