Gường xăm gấp nhỏ gọn kiểu giường massage

6.200.000