Máy xăm pen kết hợp không dây và có dây SOLONG

4.800.000