Da tập xăm silicon kiểu dáng full lưng sử dụng được 2 mặt

500