Dây rắc kết nối máy xăm với nguồn xăm cổng DC tiêu chuẩn

300.000